Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022 20/06/2022

Từ ngày 01/7/2022, 03 chính sách về BHXH, tiền lương có sự điều chỉnh mà cả người lao động và người sử dụng lao động cần biết.

Tự ý nghỉ việc không báo trước có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? 07/03/2022

Trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc không báo trước cho người sử dụng lao động thì người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Phó Thủ tướng: Coi giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội 20/12/2021

Bộ Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030. Coi việc giải quyết nhu cầu về nhà ở cho nhân dân, trước hết là nhà ở cho người có công, người nghèo, công nhân trong các khu công nghiệp - cụm công nghiệp là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để chi trả tiền lương, trợ cấp 08/12/2021

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để thực hiện tiền lương, trợ cấp.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những giấy tờ gì 19/11/2021

Tôi mới nghỉ việc và muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, xin hỏi thành phần hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?