THÔNG TIN

Mã công ty 16
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm.
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm.
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm.
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02693.824228; Fax:02693.824228
Số Fax Liên hệ với trung tâm.
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm.
Số lần đăng tuyển 1

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 06/04/2019 06/04/2019 Tỉnh Gia Lai 380