THÔNG TIN

Mã công ty 336
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm.
Loại hình doanh nghiệp
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm.
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm.
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02693.824228; Fax:02693.824228; Email: vieclamgialai059@gmail.com]
Số Fax Liên hệ với trung tâm.
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm.
Số lần đăng tuyển 1

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
MÃ SỐ 23.X169Công ty tnhh mtv xi măng Elecem -TUYỂN DỤNG 01 ông nhân điện 20/03/2023 20/03/2023 Huyện Chư Păh, Gia Lai 71