THÔNG TIN

Mã công ty 64
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm.
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm.
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm.
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02693.824228; Fax:02693.824228
Số Fax Liên hệ với trung tâm.
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm.
Số lần đăng tuyển 1

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
MÃ SỐ 20.235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH HOÀNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIAO THÔNG VÀ KỸ SƯ QS (DỰ TOÁN) 13/06/2020 13/06/2020 Tỉnh Gia Lai 350