THÔNG TIN

Mã công ty 65
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm.
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm.
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm.
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02693.824228; Fax:02693.824228
Số Fax Liên hệ với trung tâm.
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm.
Số lần đăng tuyển 1

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
công ty TNHH MTV TMTH và TKXD Quang Phong tuyển dụng công nhân xây dựng 04/07/2020 04/07/2020 Tỉnh Gia Lai 120