Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.19 VIETTEL POST GIA LAI Tuyển Dụng 02 nam nhân viên vận hành. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

28/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Pơ, Gia Lai

28/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.432 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ EXIM CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Thảm định giá tài sản máy móc, thiết bị, bất động sản, doanh nghiệp,.... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23. 245 Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo TUYỂN DỤNG 01 TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Lương: 17.000.000 Số lượng: 1

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.213 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH KĨ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Giám đốc Kinh Doanh (Quận/Huyện)- Chi Nhánh Công Trình Viettel Gia Lai Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.6 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỀM TOÁN THẨM ĐỊNH GIÁ MKF TUYỂN DỤNG 02 Nam/Nữ : Nhân viên văn phòng, Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.729 CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 01 nam CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KINH DOANH XE. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.430 NGÂN HÀNG VPBANK tuyển dụng: 05 nam/nữ nhân viên tín dụng (RO). Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.430 NGÂN HÀNG VPBANK tuyển dụng: 01 nam/nữ trưởng nhóm kinh doanh kiêm chuyên viên tín dụng (MSO) phụ trách đối tác bên ngoài. Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.394 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên hành chính bán hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.105 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ nhân viên bán hàng tại Gia Lai và Kon Tum. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/06/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.387 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TẠI GIA LAI tuyển dụng:04 Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.387 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TẠI GIA LAI tuyển dụng: 02 Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm., Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.222 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Gia Lai tuyển dụng: 02 Nam/ Nữ chuyên viên quan hệ khác hàng doanh nghiệp; Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TM AN HƯNG MÃ SỐ 222.198 TUYỂN DỤNG 01 Kế toán tổng hợp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

29/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.97 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH GIA TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ kỹ sư kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH XNK NHỰA ĐƯỜNG BITUM MÃ SỐ 22.104 TUYỂN DỤNG 2 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHỰA ĐƯỜNG, NHŨ TƯƠNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.11 NGÂN HÀNG BẢN VIỆT TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, 04 nam/nữ chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/01/2022

10/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.577 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH GIA.tuyển dụng:01 nam kỹ sư kinh tế xây dựng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.571 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên làm công tác kinh tế. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

13/12/2021

10/11/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.567 CÔNG TY TNHH XNK NHỰA ĐƯỜNG BITUM TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên thị trường. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH XNK NHỰA ĐƯỜNG BITUM MÃ SỐ 21.567 TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 02

08/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

08/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ: 21.520 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH KĨ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Nam PGĐ kinh doanh huyện. Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

17/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.440 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên kế hoạch Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.337 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 huyên viên tư vấn bán hàng tại Gia Lai - Kon Tum. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/08/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.332 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ kỹ sư kinh tế xây dựng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.321 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam thủ kho. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.318 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 tư vấn bán hàng tại Gia Lai - Kon Tum. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.318 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên hành chính nhân sự. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.299 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Giám đốc kinh doanh quận/huyện. Lương: 30.000.000 Số lượng: 2

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.269 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 02 chuyên viên phòng kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/05/2021

Đến khi tuyển xong