Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.222 CÔNG TY CP AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 CÔNG NHÂN THEO XE RÁC Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH Gas An Phú MÃ SỐ 20.184 TUYỂN DỤNG Nhân viên chở gas Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: 20.184 Tỉnh Gia Lai

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.175 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN CHÀ MÀNG CHANH DÂY Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.141 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 15 CÔNG NHÂN CẮT CHANH DÂY Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.103 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 TỔ TRƯỞNG CẮT TÁCH ĐIỀU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.100 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH KBANG TUYỂN DỤNG 40 CÔNG NHÂN CẠO MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.95 CÔNG TY CỔ PHẦN IN - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN VẠN HÀNH MÁY IN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.91 CÔNG TY TNHH MTV TÂM NGUYỄN TUYỂN DỤNG 04 CÔNG NHÂN LÀM VIỆC BẰNG TAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.88 CÔNG TY TNHH MAY MẶC OCEAN SKY TUYỂN DỤNG 100 CÔNG NHÂN MAY MẶC CÓ TAY NGHỀ MAY HOẶC CÔNG NHÂN ĐÀO TẠO MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

26/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Tây Ninh

26/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.85 CÔNG TY TNHH MTV QUANG LÂM CHƯ SÊ TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN DƯỢC LIỆU Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.85 CÔNG TY TNHH MTV QUANG LÂM CHƯ SÊ TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN NHÀ MÁY GẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.81 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 CÔNG NHÂN XE RÁC Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.33 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN MÚC CHANH DÂY Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.27 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.606 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG HƯNG PHÁT TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

25/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.526 CÔNG TY TNHH MTV KIÊN NGA ĐỨC CƠ - CHI NHÁNH TẠI IA GRAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ THUẬT SỬA CHỮA Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.379HỘ GIA ĐÌNH VÕ THỊ HỒNG LY TUYỂN DỤNG 04 NAM CÔNG NHÂN LÀM TRANG TRẠI Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.300 CÔNG TY CP KYMDAN TUYỂN DỤNG 30 NAM CÔNG NHÂN Lương: 10.000.000 Số lượng: 30

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.300 CÔNG TY CPKYMDAN TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN PHÒNG VẬT TƯ Lương: 8.500.000 Số lượng: 10

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.298 CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM TUYỂN DỤNG 20 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Lao Động Phổ Thông Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Nhân viên bán xăng dầu (làm việc Đak Đoa) Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hnol, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã sô 1901.69 Công ty cổ phần Gia Lai CTC tuyển dụng 01 nam nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH