Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.203 CÔNG TY TNHH ENI - FLORENCE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT BÁN HÀNG GIA LAI - KONTUM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ã SỐ 20.103 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.45 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM - VP GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN SỰ THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.589 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT NGUYÊN LONG TUYỂN DỤNG 01 CÁN BỘ QUAN LÝ DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.340 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM - VP GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NAM NHÂN SỰ THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.210 CÔNG TY CP NA FOODS TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT SẢN XUẤT, 01 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, THỦ KHO, GIÁM SÁT HOA QUẢ TƯƠI, KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP, SALES ADMIN, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 11/04/2019 MÃ SỐ 1901.154 CÔNG TY SƠN ALO VIỆT NAM TUYỂN DỤN G 5 NAM/ NỮ GIÁM SÁT Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.57 Công ty CP thẩm định giá Exim.tuyển 01 nam thẩm định giá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH