Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.186 LÀNG TRẺ EM SOS PLEIKU TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN GIÁO DỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.34 TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TOÁN TRÍ TUỆ MEDU TUYỂN DỤNG 03 NAM/NỮ GIÁO VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 03

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.34 TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TOÁN TRÍ TUỆ MEDU TUYỂN DỤNG 03 NAM/NỮ GIÁO VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 03

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.595 TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.591 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, DẠY TOÁN TRÍ TUỆ CHO TRẺ EM 4 - 14 TUỔI; 02 GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH VÀ TRỢ GIẢNG CHO TRẺ TỪ 4 - 14 TUỔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.580 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN DẠY BỘ MÔN LẬP TRÌNH ROBOTICS Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.579 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC MICKEY TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

05/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.524 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOPIE TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.488 TRƯỜNG MẦM NON PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG TRẺ TUYỂN DỤNG 01 CÔ GIÁO PHỤ LỚP Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.480 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN DẠY BỘ MÔN LẬP TRÌNH ROBOTICS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.457 TRƯỜNG MẦM NON THẮNG LỢI TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.452 TRƯỜNG MẦM NON SOS TUYỂN DỤNG 02 GIÁO VIÊN Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

11/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.418 TRƯỜNG MẦM NON THẮNG LỢI TUYỂN DỤNG 02 GIÁO VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.406 TRUNG TÂM ANH NGỮ ÂU VIỆT (TUYỂN DỤNG 5 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh Lương: 7.000.000 Số lượng: 30

21/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

21/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.383 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC TUỔI HỒNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.376 MÁI ẤM THIÊN ÂN TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN LÝ, HÓA CẤP III Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.376 MÁI ẤM THIÊN ÂN TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN ANH VĂN CẤP II Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.328 TRUNG TÂM DU HỌC TRƯỜNG SƠN - CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN 01 GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.319 TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 3 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH, 1 GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/07/2019

30/07/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.319 TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/07/2019

30/07/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.319 TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/07/2019

30/07/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.301 TRUNG TÂM TRÍ VIỆT GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.279 TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ VIỆT MỸ TUYỂN DỤNG 08 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

07/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.279 TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ VIỆT MỸ TUYỂN DỤNG 08 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

07/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.261 TRUNG TÂM NHẬT NGỮ GIA LAI TUYỂN DỤNG 3 GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT; 02 GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.225 TRUNG TÂM GIA SƯ TUYỂN DỤNG 02 NAM/NỮ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, 01 NỮ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, 01 NAM/NỮ GIÁO VIÊN THCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.202 TRUNG TÂM TRÍ VIỆT GIA LAI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TOÁN, ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.58 Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh tuyển02 nam/nữ giáo viên dạy tiếng Anh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.58 Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh tuyển dụng 01 nam/nữ nhân viên Đào tạo-Tư vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH