Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.20 TRUNG TÂM ANH NGỮ LALISA TUYỂN DỤNG 04 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.8 LỚP MẦM NON ÁNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

08/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH MTV NGỌC LÂM GIA LAI - TRUNG TÂM ANH NGỮ RAINBOW MÃ SỐ 20.555 TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

14/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ VIỆT MỸ IA GRAI MÃ SỐ 20.554 TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN FULL TIME, 02 GIÁO VIÊN PART TIME Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.543 CÔNG TY TNHH MTV THÁI HẰNG TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.504 TRƯỜNG MẦM NON HAPPY HOUSE TUYỂN DỤNG 04 GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.452 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT - VES TUYỂN DỤNG 05 TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.452 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT - VES TUYỂN DỤNG 5 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trường THPT A Sanh MÃ SỐ 20.438 TUYỂN DỤNG 01 giáo viên tin học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.394 TRUNG TÂM ANH NGỮ ETC TUYỂN DỤNG 02 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20389 NHÓM TRẺ ONG VÀNG TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.348 CÔNG TY KSCHOOL TUYỂN DỤNG 05 NAM/NỮ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.348 CÔNG TY KSCHOOL TUYỂN DỤNG 02 NAM/NỮ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.338 TRUNG TÂM GIA SƯ TUYỂN DỤNG 1 NỮ GIÁO VIÊN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.326 TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 53

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.326 TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ .... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.290 TRUNG TÂM ANH NGỮ SOPHIA TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KIÊM TRỢ GIẢNG CẤP 1 Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.264 LỚP MẦM NON ÁNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

02/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.189 GIA SƯ TẠI NHÀ TUYỂN DỤNG 01 PHỤ LỚP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.186 LÀNG TRẺ EM SOS PLEIKU TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN GIÁO DỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.34 TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TOÁN TRÍ TUỆ MEDU TUYỂN DỤNG 03 NAM/NỮ GIÁO VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 03

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.34 TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TOÁN TRÍ TUỆ MEDU TUYỂN DỤNG 03 NAM/NỮ GIÁO VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 03

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.595 TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.591 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, DẠY TOÁN TRÍ TUỆ CHO TRẺ EM 4 - 14 TUỔI; 02 GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH VÀ TRỢ GIẢNG CHO TRẺ TỪ 4 - 14 TUỔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.582 TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA TUYỂN DỤNG 01 PHỤ LỚP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.580 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN DẠY BỘ MÔN LẬP TRÌNH ROBOTICS Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.579 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC MICKEY TUYỂN DỤNG 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

05/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.524 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOPIE TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.488 TRƯỜNG MẦM NON PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG TRẺ TUYỂN DỤNG 01 CÔ GIÁO PHỤ LỚP Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.480 CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 GIÁO VIÊN DẠY BỘ MÔN LẬP TRÌNH ROBOTICS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong