Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.537 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH ĐẤT VIỆT TUYỂN DỤNG 01 nam đội trưởng và 50 nam nhân viên bảo vệ. Lương: 5.500.000 Số lượng: 51

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.531 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH CÔNG PHÁT tuyển dụng: Cần tuyển 1 lái xe, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.519 CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG TƯỜNG VĂN GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 NAM TÀI XẾ, Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.518 NHÀ PHÂN PHỐI THÁI HÀ TUYỂN DỤNG 01 Nam Tài xế lái xe giao hàng, Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.513 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 50 Nam/nữ nhân viên lái xe taxi, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nam Tổ trưởng Tổ lái xe - Bảo vệ, Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.470 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS TUYỂN DỤNG 01 Nam Tài xế, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.454 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TÂY NGUYÊN tuyển dụng: 01 nam lái xe con Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.445 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI tuyển dụng 01 nam lái xe. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

27/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.426 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GBF tuyển dụng: 02 Nam lái xe giao hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.416 CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG TƯỜNG VĂN GIA LAI tuyển dụng: 02 Nam Tài xế, Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.393 CTY TNHH GL VẠN LỘC PHÁT tuyển dụng 2 nam/nữ nhân viên bảo vệ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.391 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI tuyển dụng: 01 Bảo vệ, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.363 CÔNG TY LUẬT TNHH LDL CHI NHÁNH GIA LAI tuyển dụng: 02 nam/nữ Chuyên viên pháp lý. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

26/05/2022

15/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.363 CÔNG TY LUẬT TNHH LDL CHI NHÁNH GIA LAI tuyển dụng: 10 nam/nữ Chuyên viên nghiệp vụ trước tố tụng (không yêu cầu kinh nghiệm). Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

26/05/2022

15/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.363 CÔNG TY LUẬT TNHH LDL CHI NHÁNH GIA LAI tuyển dụng: 02 nam/nữ Trưởng phòng nghiệp vụ. Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/05/2022

15/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.351 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LỘC SƠN HẢI tuyển dụng: 01 nữ nhân viên văn phòng. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

19/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.316 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG tuyển dụng: 01 Nam Tài xế B2 trở lên Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.315 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHÁT tuyển dụng: 02 Nam nhân viên pháp lý, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.307 CÔNG TY TNHH MTV TƯ HIẾU tuyển dụng: + 02 lái xe B2 có phụ theo, + 01 phụ, Lương: 6.500.000 Số lượng: 3

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.303 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NGUYÊN tuyển dụng: 1. Nhân viên pháp chế Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.302 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tuyển dụng: 02 Nam Nhân viên lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.292 NGÂN HÀNG OCB CHI NHÁNH PLEIKU uyển dụng: 01 Nam Bảo vệ, Lương: 47.000.000 Số lượng: 1

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.280 CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP TOÀN TÍN tuyển dụng: tuyển dụng: 01 Lái xe giao hàng trong tỉnh, Các công việc phát sinh khác. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.280 CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP TOÀN TÍN tuyển dụng: 01 nam lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.279 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG TẠI GIA LAI tuyển dụng: 02 nam lái xe kiêm bốc xếp giao hàng các huyện và tỉnh Kon Tum. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.251 NHÀ MÁY GỖ GIA KHANG tuyển dụng: 03 nam bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.241 DNTN HÀ DUY PHÁT tuyển dụng: 01 nam Lái xe Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.224 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN CHI NHÁNH GIA LAI tuyển dụng: 1 Nam Nhân viên lái xe, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.223 CÔNG TY TNHH MTV NHÔM PHƯƠNG HUY tuyển dụng: 01 Nam tài xế xe tải, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/04/2022

Đến khi tuyển xong