Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.3 NHÀ PHÂN PHỐI VĨNH AN TUYỂN DỤNG 01 TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN XANH TÂY NGUYÊN MÃ SỐ 20.563 TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN PHÒNG LUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.545 BITI'S TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 3.900.000 Số lượng: 1

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.544 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.521 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 01 CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.520 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU NHỚT THÀNH ĐẠT TUYỂN DỤNG 01 TÀI XẾ LÁI XE VÀ PHỤ BÁN DẦU NHỚT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.484 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANGTUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.452 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT - VES TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.423 NHÀ MÁY CÁN TÔN VIỆT NHẬT TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.350 CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 05 NAM NỮ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/08/2020

15/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.350 CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 NỮ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/08/2020

15/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.346 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2020

05/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.328 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.318 NHÀ MÁY ĐƯỜNG AN KHÊ TUYỂN DỤNG 01 VĂN THƯ LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

10/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.312 CHI NHÁNH THACO GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

04/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.302 DNTN HÀ DUY PHÁT TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE CHỞ BIA, NƯỚC NGỌT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.301 BOSTON HOTEL TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.271 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ PLEIKU TUYỂN DỤNG 03 NAM CÁN BỘ BỒI THƯỜNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.197 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI TUYỂN DỤNG 100 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.194 TOUCH CINEMA TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM GL MÃ SỐ 20.181 TUYỂN DỤNG BẢO VỆ Lương: 45.000.000 Số lượng: 1

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: 20.181 Tỉnh Gia Lai

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.178 Đội bảo vệ Hoàng Nhất Quân - siêu thị Vinmart Pleiku TUYỂN DỤNG 02 Bảo vệ Lương: 3.600.000 Số lượng: 2

01/05/2020

Nhà ứng tuyển: 20.178 Tỉnh Gia Lai

01/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.167 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.153 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN (TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.152 CÔNG TY BẢO HIỂM PRUDENTIAL TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN TƯ VẤN, CHĂM SÓC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

25/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.135 CƠ SỞ KINH DOANH BÙI LÊ DUY TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.102 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.96 ĐIỆN THOẠI ĐẠI HÙNG TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.80 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 TƯ VẤN VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.63 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong