Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.197 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI TUYỂN DỤNG 100 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.194 TOUCH CINEMA TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM GL MÃ SỐ 20.181 TUYỂN DỤNG BẢO VỆ Lương: 45.000.000 Số lượng: 1

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: 20.181 Tỉnh Gia Lai

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.178 Đội bảo vệ Hoàng Nhất Quân - siêu thị Vinmart Pleiku TUYỂN DỤNG 02 Bảo vệ Lương: 3.600.000 Số lượng: 2

01/05/2020

Nhà ứng tuyển: 20.178 Tỉnh Gia Lai

01/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.167 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.153 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN (TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.102 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.96 ĐIỆN THOẠI ĐẠI HÙNG TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.63 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.598 TREE COFFEE AND KID TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ KIÊM ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.569 HỘ GIA ĐÌNH HỒNG HUỲNH LONG TUYỂN DỤNG 03 BẢO VỆ Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.557 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - GIA LAI CO.OPMART PLEIKU TUYỂN DỤNG 10 NAM NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT CANH TÝ (NHÂN VIÊN BẢO VỀ, THỦ KHO) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.542 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.422 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.399 SPA LẬP TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.395 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN ƯNG TUYỂN DỤNG60 NHÂN NAM NỮ NHÂN VIÊN BẢO VỆ, 09 GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TẠI TRUNG TÂM (03 Y, 03 CAO CẤP CHÍNH TRỊ, 03 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 69

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.339 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NAM NHÂN VIÊN BẢO VỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 18/06/2019 18/06/2019 MÃ SỐ 1901.286 TRANG TRẠI CÀ PHÊ TƯ NHÂN TUYỂN DỤNG 01 TẠP VỤ, BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.272 CÔNG TY ACOM GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.266 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.173 CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN - GIA LAI COOPMART PLEIKU TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN THỜI VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.173 CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN - GIA LAI COOPMART PLEIKU TUYỂN DỤNG 5 NHÂN VIÊN THỜI VỤ (NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.126 CÔNG TY TNHH SX - TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 02 NAM NHÂN VIÊN BẢO VỀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

25/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH