Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.193 CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CNTT, VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.193 CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CNTT, VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.193 CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CNTT, VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.56 TRUNG TÂM TM - DV TIN HỌC HUY HOÀNG TUYỂN DỤNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.529 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY VĨNH TÍN TUYỂN DỤNG 01 QUẢN TRỊ VIÊN WEBSITES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.519 CÔNG TY TNHH MTV BẢO THƯ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ THUẬT LẮP ĐẶT CAMERA AN NING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.492 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHƯ PRÔNG - VIỄN THÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT Lương: 5.700.000 Số lượng: 4

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.491 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN PRESALE KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP. 10 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 11

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.435 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY VĨNH TÍN TUYỂN DỤNG 01 NAM QUẢN TRỊ VIÊN WEBSITES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.432 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.425 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - GIA LAI TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.420 GM STORE - HÀNG SÁCH TAY ĐỨC VÀ CHÂU ÂU TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.371 BIỂN HỒ HOTEL TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.350 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [Gia Lai] FPT Shop sắp khai trương tuyển Hỗ Trợ Kỹ Thuật Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.180 CÔNG TY CP TMDV PHONG VŨ TUYỂN DỤNG 04 KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.148 CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÂY NGUYÊN TIVC (TUYỂN DỤNG 01 NAM KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.77 Công ty cổ phần thương mại Gia lai tuyển 01 nam ( Công nghệ Thông tin) IT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

27/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.51 Chi nhánh Gia lai - Công ty ô tô Trường Hải tuyển 01 nam/nữ chuyên viên kế hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH