Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.9 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.55 tập đoàn khoa học quốc tế trường sinh tuyển 01 nữ trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH