Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.377 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC KHANG LỘC TUYỂN DỤNG 05 TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.346 CÔNG TY BẢO HIỂM PRUDENTAL TUYỂN DỤNG 04 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

03/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

03/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__