Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.37 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 01 CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.37 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 05 KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA (GẦM, MÁY, ĐIỆN...) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.37 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.431 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 01 CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.329 CÔNG TY THÀNH VINH - Ô TÔ NISSAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.326 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 KỸ THUẬT VIÊN, QUẢN ĐỐC SỬA CHỮA CHUNG 05 KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.212 CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 10 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀN XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.51 Chi nhánh Gia lai - Công ty ô tô Trường Hải tuyển 10 nam/nữ chuyên viên bán hàng xe tải, bus Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__