Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Truyền Thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.187 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LK BANHK GROUP TUYỂN DỤNG 05 NỮ TELESALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.333 TAXI HÙNG NHÂN TUYỂN DỤNG 04 NỮ TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: 4.700.000 Số lượng: 04

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.229 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH