Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giúp việc nhà

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.204 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN THỊ MƠ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.196 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN HÀNG TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.185 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ MAI TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

07/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.172 HỘ GIA ĐÌNH BÙI VÍC TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.171 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THU THỦY TUYỂN DỤNG 01 NUÔI ĐẺ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

27/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.143 HỘ GIA ĐÌNH PHẠM VŨ ÁNH THƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.131 HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỜNG NGUYỄN TRẢI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.128 CÔNG TY TNHH MTV SÁU ĐỒNG TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ TRÔNG TRẺ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.127 HỘ GIA ĐÌNH LÊ THỊ BÍCH LIỄU TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.108 HỘ GIA ĐÌNH ĐẶNG THỊ NGỌC SƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ VÀ TRÔNG TRẺ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.65 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HẰNG TUYỂN DỤNG 01 GIỮ EM BÉ (BÉ 02 THÁNG) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.58 HỘ GIA ĐÌNH SÔNG ĐÀ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH