Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.162 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đăk Lăk

15/04/2020

30/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.158 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.153 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.129 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.64 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.63 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.36 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC YẾN HOA SEN TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.520 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.392 CÔNG TY TNHH SX - TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP, 01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.80 Doanh nghiệp nước giải khát JaJonavi tuyển dụng 01 nữ kế toán tổng hợp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH