Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán nội bộ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.166 CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV ẮC QUY DIỆN LIÊN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.126 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN KIỆM TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.90 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.469 NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN MAY THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH