Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.148 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.120 CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Grai, Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.82 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH