Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề KẾ TOÁN BÁN HÀNG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.132 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG TÔI TUYỂN DỤNG 04 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.86 ĐIỆN MÁY TOÀN THỊNH TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH