Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.298 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nội thất Nguyên Phát Tuyển Dụng 03 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

11/05/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/05/2024

11/12/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.298 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nội thất Nguyên Phát Tuyển Dụng 03 KÝ SƯ BÓC TÁCH NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/05/2024

Nhà ứng tuyển: Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

11/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.298 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nội thất Nguyên Phát Tuyển Dụng 03 KÝ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/05/2024

Nhà ứng tuyển: Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

11/05/2024

11/12/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.301 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng BTCONS Tuyển Dụng 03 Nam/nữ Kỹ sư xây dựng, Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.109 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG Tuyển Dụng 02 Nam/Nữ THỢ SƠN PU NGÀNH GỖ NỘI THẤT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.79 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG - 02 Nam/Nữ THIẾT KẾ NỘI THẤT. Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.55 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH HÓ TUYỂN DỤNG 01 GIÁM ĐỐC TƯ VẤN Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

30/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

30/01/2024

01/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.55 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH HÓ TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

30/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

30/01/2024

01/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.55 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH HÓ TUYỂN DỤNG Tuyển Dụng 02 KỸ SƯ KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

30/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

30/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.55 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH HÓ TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ THIẾT KẾ DÂN DỤNG (KẾT CẤU) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

30/01/2024

01/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.48 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG GIA LAI -TC - Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.75 công ty TNHH MTV Hải Minh Phát Gia Lai Tuyển Dụng 01 Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2023

Nhà ứng tuyển: 24.75 Tỉnh Gia Lai

22/10/2023

31/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.467 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BTCONS Tuyển Dụng *. 01 Nam Kỹ sư xây dựng, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.340 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN LỘC GIA LAI Y TUYỂN DỤNG 02 nam kỹ sư xây dựng dân dụng - Công nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.205 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DANACON TNHH tuyển dụng: 05 nam Kiến trúc sư. Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.95 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINA TUYỂN DỤNG 02 nam kỹ sư xây dựng Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.51 CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG II. 03 nam NHÂN VIÊN XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.7 CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM - CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam chuyên viên thẩm định giá. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.20 Công ty TNHH tư vấn, thiết kê và xây dựng Thành Nguyên TUYỂN DỤNG 01 Nhân viên quản lý văn phòng chuyên về dự doán công trình xây dựng Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

02/10/2022

Nhà ứng tuyển: 23.20 Tỉnh Gia Lai

02/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.588 XÍ NGHIÊP KHẢO SÁT THIẾT KẾ/BINH ĐOÀN 15 TUYỂN DỤNG 03 nam Trợ lý thiết kế Xây dựng Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

31/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.14 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH TUYỂN DỤNG 02 nam Kiến trúc sư; 02 nam kỹ sư thiết kế xây dựng; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.444 công ty cổ phần xây dựng - nội thất MỘC 86 TUYỂN DỤNG 02 NAM THỢ MỘC SẢN XUẤT GỖ CÔNG NGHIỆP Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

25/06/2022

Nhà ứng tuyển: 22.444 Tỉnh Gia Lai

25/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.417 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NGUYÊN GROUP tuyển dụng 02 Nam Nhân viên thiết kế xây dựng, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.341 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI tuyển dụng: 01 Nam Giám đốc hạ tầng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/05/2022

15/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.333 CÔNG TY CHINA ENEGRY ENGINEERING GROUP QUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD - THẦU CHÍNH CÔNG VỆC THIẾT KẾ CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ YANG TRUNG TẠI TỈNH GIA LAI tuyển dụng 02 kỹ sư công trình. Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro, Gia Lai

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.333 CÔNG TY CHINA ENEGRY ENGINEERING GROUP QUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD - THẦU CHÍNH CÔNG VỆC THIẾT KẾ CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ YANG TRUNG TẠI TỈNH GIA LAI tuyển dụng: 01 nam Giám đốc điều hành dự án. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Kông Chro, Gia Lai

17/05/2022

16/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.326 CTY TNHH MTV IDEA STAR GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nam Kỹ sư xây dựng, Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.277 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI tuyển dụng: 02 NAM NV GIÁM SÁT XÂY DỰNG, Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.235 CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC tuyển dụng: 01 Nam Kỹ sư, kỹ thuật xây dựng cầu đường thi công tuyến đường đoạn Km200-Km222 QL19 thuộc dự án Tăng cường kết nối Giao Thông khu vực Tây Nguyên. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.191 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ HOÀNG LÂM GIA LAI tuyển dụng: 01 nam Kỹ thuật viên xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/03/2022

Đến khi tuyển xong