Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.97 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 THỢ NỀN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.358 CÔNG TY TNHH Y THIÊN PHÁT TUYỂN DỤNG 02 CÁN BỘ KỸ HUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.316 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT NGUYÊN LONG TUYỂN DỤNG 01 CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.292 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT NGUYÊN LONG TUYỂN DỤNG 01 CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 11/04/2019 MÃ SỐ 1901.157 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO SỰ KIỆN ĐÔNG NAM TUYỂN DỤNG 01 NAM THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

06/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

06/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH