Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề CỘNG TÁC VIÊN

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.119 VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN PRUDENTIAL GIA LAI TUYỂN DỤNG 08 CỘNG TÁC VIÊN BÁN THỜI GIAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.119 VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN PRUDENTIAL GIA LAI TUYỂN DỤNG08 CỘNG TÁC VIÊN TOÀN THỜI GIAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH