Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.182 TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.170 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - IA GRĂNG TUYỂN DỤNG 02 NAM CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.170 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - IA GRĂNG TUYỂN DỤNG 02 NAM CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.157 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO SỰ KIỆN ĐÔNG NAM TUYỂN DỤNG 01 NAM THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

06/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

06/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.122 CÔNG TY TNHH MTV ĐĂK LINH TUYỂN DỤNG 01 nam giao thông thủy lợi Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

22/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.85 DNTN XUÂN VĂN tuyển dụng 01 nam kỹ sư xây dựng công trình giao thông, 01 kỹ sư xây dựng công trình dân dụng Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 11901.52 CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK XÂY DỰNG TRƯỜNG TÍN tuyển 02 nam kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong