Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.182 TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.51 Chi nhánh Gia lai - Công ty ô tô Trường Hải tuyển dụng 05 nam kỹ thuật viên Đồng, Sơn xe Tải, Bus Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 11901.52 CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK XÂY DỰNG TRƯỜNG TÍN tuyển 02 nam kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH