Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.180 KOPIC COFEE TUYỂN DỤNG 01 PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.169 QUÁN CAFÉ NẮNG TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.165 CỦA HÀNG KFC PLEIKU TUYỂN DỤNG 06 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH