Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.84 CÔNG TY TNHH LIÊN PHÁT TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.66 CÔNG TY TNHH MTV SAO KHUÊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG, 01 NAM KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG, 01 NAM LÁI XE HẠNG C Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.400 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI VIỆT TUYỂN DỤNG 01 CHỈ HUY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH