Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.497 CÔNG TY TNHH TK VÀ XD KỸ THUẬT TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.373 CÔNG TY CP ĐT &XD TRƯỜNG THỊNH TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRẠM BƠM Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.332 CÔNG TY ĐỨC LỘC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 THỢ MỘC (THỢ CHÍNH, THỢ PHỤ) Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.85 DNTN XUÂN VĂN tuyển dụng 01 nam kỹ sư xây dựng công trình giao thông, 01 kỹ sư xây dựng công trình dân dụng Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH