Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề May – Giày da – Dệt – Nhuộm – Thiết kế thời trang

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.375 CÔNG TY TNHH MTV MAY IN KHẢI HOÀN TUYỂN DỤNG 60 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.255 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THIỆN TÂM TUYỂN DỤNG 50 NỮ THỢ MAY, 100 CÔNG NHÂN HỌC VIỆC Lương: 4.000.000 Số lượng: 150

25/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

25/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.223 CÔNG TY TNHH ESPRINTA TUYỂN DỤNG 350 CÔNG NHÂN MAY Lương: 5.070.000 Số lượng: 350

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.268 CÔNG TY TNHH APPAREL FAR EASTERN TUYỂN DỤNG 50 NHÂN VIÊN THỢ MAY, ỦI, GẤP XẾP CÁC LOẠI,,,,, Lương: 4.180.000 Số lượng: 50

29/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.268 CÔNG TY TNHH APPAREL FAR EASTERN TUYỂN DỤNG 50 NHÂN VIÊN THỢ MAY, ỦI, GẤP XẾP CÁC LOẠI,,,,, Lương: 4.180.000 Số lượng: 50

29/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.133 CÔNG TY CP MAY GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 NAM/ NỮ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/03/2019

Đến khi tuyển xong