Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.291 KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TRE XANH Tuyển Dụng 01 nam/nữ Quản lý nhà hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.291 KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TRE XANH Tuyển Dụng 01 nam/nữ Tổ trưởng buồng phòng, 02 nữ Nhân viên buồng phòng.. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.603 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Nam/nữ Nhân viên Lễ tân khách sạn. 02 Nam/nữ Nhân viên Trực sảnh. 02 Nam/nữ Nhân viên nhà hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

22/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

22/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.510 KHÁCH SẠN HOÀNG VŨ Tuyển Dụng 01 nam/nữ nhân viên phục vụ chạy bàn và 01 nam/nữ pha chế đồ uống. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

06/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.253 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIA LAI Tuyển Dụng 02 nam/nữ kế toán, 02 nam/nữ nhân viên Sale, 02 nam/nữ Lễ tân,02 nam trực sảnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

05/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

05/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.200 CÔNG TY TNHH MTV LONG TRỌNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nam/Nữ quản lý nhà hàng. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Đống Đa, Pleiku, Gia Lai

05/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.164 J'RAI HOMESTAY TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ nhân viên buồng phòng. Lương: 2.500.000 Số lượng: 5

16/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai

16/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.87 KHÁCH SẠN PHỐ NÚI TUYỂN DỤNG 04 Nữ Lễ tân, khách sạn, 04 Nữ nhân viên buồng phòng, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

15/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

15/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.13 KHÁCH SẠN NGON AVATAR TUYỂN DỤNG A. 02 nam/nữ nhân viên Pha chế;,B. 02 nữ nhân viên Thu ngân.; C. 20 nam/nữ nhân viên Phục vụ ; D. 02 nữ nhân viên Tạp vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 26

12/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

12/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.601 TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ lễ tân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.706 BOSTON HOTEL TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ Nhân viên lễ tân. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.602 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên lễ tân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.601 TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ lễ tân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

12/09/2022

07/10/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.401 NHÀ HÀNG THIÊN ĐƯỜNG XANH tuyển dụng: 01 nam/nữ Nhân viên bếp chính; 01 nam/nữ Nhân viên phụ bếp; 01 nam/nữ Nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.323 CTY TNHH GL VẠN LỘC PHÁT TUYỂN DỤNG * 2 nhân viên hành chính nhân sự,, * 2 nhân viên sale marketing, * 4 nhân viên phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 8

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.290 TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI uyển dụng: 02 Nữ Nhân sự lễ tân, Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.286 KARAOKE LUXURY TUYỂN DỤNG 04 Nữ tạp vụ + nhân viên kho; 2 Nhân Viên kho: Cắt trái cây, kiểm hàng hóa, 4 nam phục vụ Lương: 5.500.000 Số lượng: 10

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.285 CÔNG TY TNHH MTV ANH NGỌC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nam Lễ tân, 2 Nữ Nhân viên buồng phòng, 2 Nam/ Nữ nhân viên phục vụ, - TĐ: LĐPT, Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.220 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN tuyển dụng: 3 Nữ Nhân viên vệ sinh phòng khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.220 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN tuyển dụng: 1 Nhân viên Lễ tân khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.130 TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI tuyển dụng: 02 nữ nhân sự lễ tân. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

09/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.35 CAO NGUYÊN HOTEL - GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nữ nhân viên dọn phòng. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

10/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.475NHÀ NGHỈ THIÊN ĐƯỜNG TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.449 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.449 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC TUYỂN DỤNG 02 LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.433 NHÀ HÀNG Ý THÉP - CUISINE & STYLE EVENT TUYỂN DỤNG 10 TIẾP THỰC Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.433 NHÀ HÀNG Ý THÉP - CUISINE & STYLE EVENT TUYỂN DỤNG 03 GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.424 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.301 BOSTON HOTEL TUYỂN DỤNG 01 BẾP Á ÂU, 10 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CAFE TẦNG 10 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 11

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.97 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong