Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề zzz Ngành khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.477 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐĂK ĐOA TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN PARTIME Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.476 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.461 CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV BẮC TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.453 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG 01 QC - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.452 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT - VES TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN NGÀNH KHẢO THÍ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.444 CỬA HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ THANH SANG TUYỂN DỤNG 02 THỢ NỘI THẤT Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI SƠN TUYỂN DỤNG 04 HỌC VIỆC Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI SƠN TUYỂN DỤNG 03 KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

09/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.426 HỘ GIA ĐÌNH MINH CHUNG TUYỂN DỤNG 15 NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU THỜI VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/09/2020

04/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.419 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NỮ THU NGÂN 3 NAM/NỮ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.418 CÔNG TY NỘI THẤT SÀI GÒN XINH TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO FACEBOOK Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.417 HỘ GIA ĐÌNH VŨ THỊ MAI TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU Lương: 3.500.000 Số lượng: 20

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.298 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.412 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 03 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 11.000.000 Số lượng: 3

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.404 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐĂK ĐOA TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.401 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT GIA LAI TUYỂN DỤNG 5 GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.401 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.396 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ NHÀ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Tân Bình, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.394 TRUNG TÂM ANH NGỮ ETC TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.386 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÂN HÒA TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.371 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.370 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BEN GIA LAI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 20.370 Tỉnh Gia Lai

31/08/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.365 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.363 CÔNG TY TNHH MTV XNK RAU QUẢ DOVECO GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.355 TRUNG TÂM RÈM DUY ĐÔNG TUYỂN DỤNG 01 NAM/NỮ BÁN HÀNG, 01 NAM LÀM XƯỞNG MÁY TRẦU, 01 NỮ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.254 HỘ GIA ĐIÌNH NGUYỄN THỊ THANH VÂN TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN CHÀO HÀNG 01 NỮ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.332 NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN GIA LAI TUYỂN DỤNG 08 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 8

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

17/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.332 NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

17/08/2020

Đến khi tuyển xong