Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 23.476 Công Ty TNHH Tiệm Phố Núi TUYỂN DỤNG 02 nhân viên Social Media Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

11/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

11/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.394 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ nhân viên hành chính dịch vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/06/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.400 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI tuyển dụng: 3 nam Nhân viên kinh doanh. Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/06/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.267 AYURVEDA - DƯỠNG SINH NHẬT BẢN tuyển dụng 01 Nữ quản lý chi nhánh, Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.114 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ SƠN NGUYÊN TUYỂN DỤNG 05 Quản lý và nhân viên kinh doanh thị trường làm việc Gia Lai. Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

04/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.70 CÔNG TYTNHH JOJO VN TUYỂN DỤNG 01 nữ sale admin. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.66 CÔNG TY TNHH MTV SINH HỌC MINH HOÀNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ quản trị kinh doanh. Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH MTV Sinh Học Minh Hoàng Gia Lai MÃ SỐ 22.66 TUYỂN 02 QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 02

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

17/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.59 CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÔNG MINH TUYỂN DỤNG 5 nam giám sát công trình. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.38 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH KĨ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 nam nhân viên kinh doanh. Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

10/02/2022

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH Lorite Việt Nam Mã số 22.3 TUYỂN DỤNG 02 Nhân viên Kinh Doanh - Lĩnh Vực Nhôm Thanh Định Hình Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

27/12/2021

31/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.564 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 15 nam/nữ chuyên viên/Nhân viên Giao nhận vận chuyển. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.564 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 15 nam/nữ chuyên viên/Nhân viên xuất nhập khẩu. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/12/2021

Đến khi tuyển xong