Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.155 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỶ THUẬT MÔI TRƯỜNG THỦY SIÊU TUYỂN DỤNG 2 NAM/NỮ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CẤP NƯỚC, KHÍ THẢI Lương: 7.000.000 Số lượng: 02

03/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.170 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - IA GRĂNG TUYỂN DỤNG 02 NAM CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.170 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - IA GRĂNG TUYỂN DỤNG 02 NAM CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.122 CÔNG TY TNHH MTV ĐĂK LINH TUYỂN DỤNG 01 nam giao thông thủy lợi Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

22/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH