Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.280 TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH CÔNG Tuyển Dụng 1 nữ dọn dẹp nhà cửa, chăm em bé. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

23/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.275 HỘ GIA ĐÌNH LÊ DŨNGb Tuyển Dụng 01 Nữ Giúp việc nhà đi về, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã An Phú, Pleiku, Gia Lai

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.247 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN ĐỨC TÙNG TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nấu ăn, 01 nữ nhân viên nấu ăn cho nhân viên (khoảng 15 người) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.244 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO PHẠM Tuyển Dụng 02 nữ trông bé 18 tháng, phụ việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.238 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ TRÂM TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.210 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ UYÊN TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.199 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HẠNH TUYỂN DỤNG 1 Nữ giúp việc nhà, chăm người già, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

05/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.193 LÊ THỊ KIM CHI TUYỂN DỤNG 01 Nữ Phụ căm em bé 11 tháng tuổi tại nhà, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.186 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN THỊ THỦY TIÊN TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc gia đình. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

29/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.121 HỘ GIA ĐÌNH PHÙNG THỊ NHƯ QUỲNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm bé Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Đống Đa, Pleiku, Gia Lai

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.23.121 HỘ GIA ĐÌNH PHÙNG THỊ NHƯ QUỲNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm bé. Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Đống Đa, Pleiku, Gia Lai

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.96 HỘ GIA ĐÌNH ANH HUY TUYỂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.92 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HÀ (CÂY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN) TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

15/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.61 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ LIÊN TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.36 HỘ GIA ĐÌNH XUÂN QUỲNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà + phụ chăm người bệnh. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.34 HỘ GIA ĐÌNH ANH QUANG HƯNG TUYỂN DỤNG 01 nữ trông em bé tại nhà (Bé gần 1 tuổi rưỡi). Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.31 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.27 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC DÂNG TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, trông em bé. Bé 3 tuổi. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.25 HỘ GIA ĐÌNH ANH THÀNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm em bé. Bé 1 tuổi. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.797 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN THỊ LỢI TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm em bé (Bé 12 tháng tuổi, Nhà 1 trệt 1 lầu). Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.785 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THUỲ LINH TUYỂN DỤNG 01 Nữ giúp viêc nhà, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.767 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ ĐÔNG TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.752 ĐAN'S HOUSE TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, làm buổi sáng hoặc cả ngày. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.745 CƠ SỞ KINH DOANH ĐÔNG LẠNH THỨC VÂN TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.705 HỘ GIA ĐÌNH VÕ THỊ LỆ TÌNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giữa trẻ (bé 14 tháng). Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Phú, Pleiku, Gia Lai

28/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.700 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HOA TUYỂN DỤNG 01 Nữ giúp việc nhà, chăm 01 em bé 06 tháng, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.696 GIA ĐÌNH CHỊ BÙI THỊ MAI Tuyển dụng 01 Nữ giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Phú, Pleiku, Gia Lai

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.692 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ LẠC TUYỂN DỤNG 01 Nữ nuôi đẻ, Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.684 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THU THỦY TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. gia đình có 03 người (01 bà). Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.683 HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

17/10/2022

Đến khi tuyển xong