Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.528 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC DŨNG tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.494 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI TUYỂN DỤNG 01 nữ giữ trẻ, bé 04 tháng tuổi. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.481 HỘ GIA ĐÌNH CÔ CHI TUYỂN DỤNG 01 Nữ trông bé 9 tháng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.468 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ CHI TUYỂN DỤNG 01 Nữ chăm người bệnh Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

11/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

11/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.443 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THU HÀ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.439 HỘ GIA ĐÌNH TRƯỜNG THÂN tuyển dụng: 01 Nữ giúp việc, giữ bé 8 tháng tuổi, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.434 HỘ GIA ĐÌNH VÕ ĐÌNH TUẤN tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.422 HỘ GIA ĐÌNH VÂN ANH TUYỂN DỤNG 01 Nữ có kinh nghiệm chăm em bé 06 tháng, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.421 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THUỘC tuyển dụng: 01 Nữ Giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.388 CÔ SÁU tuyển dụng: 01 Nữ chăm người bệnh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.22.379 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ BÌNH tuyển dụng: 01 Nữ chăm người ốm nằm một chỗ, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

31/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

31/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.357 GIA ĐÌNH CHỊ HÀ tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà, chăm trẻ (bé 3 tuổi. Bé đi học 16h về. Chăm bé và ngủ với bé). Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.332 GĐ CHỊ OANHtuyển dụng: 01 Nữ giúp việc nhà, Đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.314 CÔNG TY ĐỨC ĐẠT THÀNH tuyển dụng 01 Người trông trẻ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.283 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ SÔNG ĐÀ uyển dụng: 01 Nữ giữ bé 2 tuổi, giúp việc nhà, Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.273 NGUYỄN HỮU TIẾN tuyển dụng: 01 Nữ Nội trợ, giúp việc, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.272 GIA ĐÌNH CHỊ KHUYÊN tuyển dụng: 01 Nữ Chăm người ốm Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.211 HỘ GĐ CHỊ LAN tuyển dụng: 01 Nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.10 HỘ GĐ CHỊ HÀ tuyển dụng: 01 Nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.203 HỘ GIA ĐÌNH BÍCH PHƯƠNG tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.185 HỘ GĐ CHỊ XOAN tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

25/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.176 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THANH tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

23/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.125 HỘ GIA ĐÌNH ANH SỸ tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà, chăm người già (vẫn đi lại được). Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.116 HỘ GIA ĐÌNH tuyển dụng: 01 nữ giúp việc nhà Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

04/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

04/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.115 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HUYỀN TUYỂN DỤNG 01 LĐPT Nấu ăn, đưa đón bé đi học. Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

04/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

04/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.112 HỘ GIA ĐÌNH ANH TUÂN TUYỂN DỤNG 01 nữ trông bé 02 tháng tuổi, ở lại. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

04/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.97 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH GIA TUYỂN DỤNG 01 nam kỹ sư giao thông. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.93 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢOTUYỂN DỤN 01 nữ giúp việc nhà, chăm bé 3 tuổi và 6 tuổi. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

24/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.92 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm bé 5 tuổi và 7 tuổi. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

24/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

24/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.90 GIA ĐÌNH CHỊ HOÀI TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

23/02/2022

Đến khi tuyển xong