Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ã SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.276 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.130 CÔNG TY TNHH MTV VI NHÂN KIỆT TUYỂN DỤNG 10 ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Đà Nẵng

25/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__