Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.135 CƠ SỞ KINH DOANH BÙI LÊ DUY TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.195 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG PHẠM TUYỂN DỤNG 01 TRỢ LÝ LUẬT SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH