Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.530 BƯU ĐIỆN HUYỆN KBANG TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN GIAO DỊCH, 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH, 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.527 CÔNG TY TNHH MTV THU THẮNG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.526 CÔNG TY TNHH MTV KIÊN NGA ĐỨC CƠ - CHI NHÁNH TẠI IA GRAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Grai, Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.517 CÔNG TY CP THỰC PHẨM BẢO LONG TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.513 BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 06 KẾ TOÁN VÀ NHÂN VIÊN KINH TẾ TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 06

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.512 SHOP ĐỒ SI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 0

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.511 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.505 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔNG NGHIỆP THADI TUYỂN DỤNG 03 KẾ TOÁN SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.499 CÔNG TY TNHH ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN DỰ ÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.498 DỊCH VỤ GIAO NHẬN BEST EXPRESS VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 03 KẾ TOÁN BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.484 GARAGE TRỌNG KHẢI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN, 01 THỢ MÁY Ô TÔ Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.482 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI COMEXIM GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN 10 BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.469 NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN MAY THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN (01 NAM, 01 NỮ) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.444 DNTN ĐĂNG KHOA TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.438 NHÀ HÀNG CƠM NIÊU HUẾ TUYỂN DỤNG 02 THU NGÂN Lương: 3.800.000 Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.434 CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV ẮC QUY ĐIỆN LIÊN TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.426 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.422 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.413 CÔNG TY TNHH MTV THU THẮNG TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.408 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.407 9NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN MÁY THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 2 KẾ TOÁN BIẾT LÀM BÁO CÁO, HỢP ĐỒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.403 CÔNG TY TNHH ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.392 CÔNG TY TNHH SX - TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.388 CÔNG TY MA RI TRƯỜNG THỦY (TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁO CÁO THUẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.384 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ DNTN THU UYÊN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.363 CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.360 CÔNG TY ANH HẬU GIA LA TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.355 CÔNG TY CP IAPACCO TUYỂN DỤNG 03 KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.353 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ - KẾ TOÁN TFC GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__