Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.22 CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP TOÀN TÍN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.21 CÔNG TY TNHH MTV TOÀN TRUNG TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.15 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG TUYỂN DỤNG 005 TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, 05 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, 05 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP, 03 NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ, 01 KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 19

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH MTV PCT MÃ SỐ 20.572 TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/12/2020

15/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN CHI NHÁNH GIA LAI MÃ SỐ 20.570 TUYỂN DỤNG 05 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VNA PROPERTY GIA LAI MÃ SỐ 20.569 TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

25/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH THỌ HIẾU PHÁT MÃ SỐ 20.568 TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN PHÒNG VÉ MÁY BAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁNH MÌ CƯỜNG PHÁT MÃ SỐ 20.567 TUYỂN DỤNG 04 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH MTV TOÀN TRUNG MÃ SỐ 20.560 TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN DỊCH VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

18/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI MÃ SỐ 20.558 TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KINH DOANH XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/12/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY GIA LAI MÃ SỐ 20.551 TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.549 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO RICH LIFE TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM TƯ VẤN, CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.540 CÔNG TY TNHH VĨNH TÍN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.538 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.525 ĐIỆN MÁY VIỆT HIỀN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.511 CÔNG TY TNHH MTV AGRIA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.502 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XE MÁY Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.486 CÔNG TY THHH THỌ HIẾU PHÁT TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN + BOOKER Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.466 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THANH VÂN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.460 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH MTV TMDV và Truyền Thông Even Media TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG) Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.453 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG 03 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.444 CỬA HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ THANH SANG TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.441 FPT SHOP GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN BÁN HÀNG, THU NGÂN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.441 Công ty TNHH MTV TMDV và Truyền Thông Even Media NHÂN VIÊN KINH DOANH ( LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG) Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.436 CÔNG TY TNHH MTV LÊ TÙNG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.431 BEST EXPRESS GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.423 NHÀ MÁY CÁN TÔN VIỆT NHẬT TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.416 DNTN ANH ĐAN TUYỂN DỤNG 01 NỮ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.406 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/09/2020

Đến khi tuyển xong