Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.212 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG NINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.195 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THÀNH TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.192 HỢP TÁC XÃ NĂM LỘC TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.79 SHOP HÀNG SI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.164 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP, 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.161 CÔNG TY CP TM XI MĂNG TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.147 CÔNG TY VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM/NỮ KẾ TOÁN LUẬT, 01 NỮ KẾ TOÁN MARKETTIN, 01 NỮ KẾ TOÁN BÁN HÀNG, Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.140 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY NỘI THẤT LAN ĐÀI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.130 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ADS TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.124 QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KIỂM SOÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.123 CÔNG TY CP TIẾN NÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BỘ PHẬN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.123 CÔNG TY CP TIẾN NÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.83 CHI NHÁNH CHƯ PƯH - CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.79 CÔNG TY NỘI THẤT SÀI GÒN XINH TUYỂN DỤNG 01 NỮ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.75 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LONG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.74 CÔNG TY CP TIẾN NÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.73 NHÀ PHÂN PHỐI AN LẠC TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.68 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN VẬT TƯ KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.55 CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TIẾN NGUYỄN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.50 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.34 TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TOÁN TRÍ TUỆ MEDU PLEIKU TUYỂN DỤNG 01 NỮ KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.32 CÔNG TY VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.29 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.18 CÔNG TY CHU PHÁT - TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN CỬA HÀNG XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.10 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.4 CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT HÀ TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.607 CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT HÀ TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.601 HEAD DUY TẤN PHÁT TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN, 03 NAM KỸ THUẬT Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.586 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ VINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH