Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.466 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THANH VÂN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.460 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH MTV TMDV và Truyền Thông Even Media TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG) Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.453 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG 03 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.444 CỬA HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ THANH SANG TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.441 FPT SHOP GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN BÁN HÀNG, THU NGÂN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.441 Công ty TNHH MTV TMDV và Truyền Thông Even Media NHÂN VIÊN KINH DOANH ( LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG) Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.436 CÔNG TY TNHH MTV LÊ TÙNG TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.431 BEST EXPRESS GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.423 NHÀ MÁY CÁN TÔN VIỆT NHẬT TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.416 DNTN ANH ĐAN TUYỂN DỤNG 01 NỮ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.406 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.405 CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP TOÀN TÍN TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.404 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐĂK ĐOA TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.403 CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THẢO PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.297 CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THẢO PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TOÀN THỜI GIAN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 20.297 Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.397 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.396 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Tân Bình, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ Công ty TNHH Nhất hưng gia lai TUYỂN DỤNG 01 Kế toán viên Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ Công ty TNHH Nhất hưng gia lai TUYỂN DỤNG 01 Kế toán trưởng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.390 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG KHOA TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.384 CÔNG TY CP ONG MẬT HÀ NỘI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.382 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KHO VÀ CÔNG NỢ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.380 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAM BA TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.376 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ VINH TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.379 BEST EXPRESS GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.376 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ VINH TUYỂN DỤNG 1 NỮ KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.366 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KHO NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.359 NHÔM KÍNH 297 CÁCH MẠNG TUYỂN DỤNG 01 NỮ KẾ TOÁN, 04 NAM/NỮ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.358 CÔNG TY TNHH SƠN THẠCH TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 20.407 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/08/2020

Đến khi tuyển xong