Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.13 CÔNG TY TNHH SX - TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.347 CÔNG TY CP TM KAITO VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

21/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.237 HYUNDAI GIA LAI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/05/2019

31/05/2019

DANH MỤC NGÀNH