Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.327 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.310 TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NAM/ NỮ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ /2019 13/03/2019 MÃ SỐ 1901.113 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 NAM/ NỮ NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__