Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hóa - CNTP, sinh học - Chế biến - Môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.155 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG TUYỂN DỤNG 02 nam kỹ sư môi trường. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.94 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN ĐỒNG PHÚ TUYỂN DỤNG 03 nam/nữ Kỹ sư nông nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.729 CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH MÔI TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CMÃ SỐ 22.500 Công ty TNHH Công nghệ NHONHO TUYỂN DỤNG 02 ỘNG TÁC VIÊN LẤY MẪU NƯỚC MẶT Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.386 CHI NHÁNH CTY TNHH OLAM GIA LAI tuyển dụng:01 Nhân Viên môi trường, An toàn lao động, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.326 CTY TNHH MTV IDEA STAR GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Kỹ sư môi trường Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.253 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐÔ GIA LAI tuyển dụng: 02 Kỹ sư môi trường, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.144 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH KĨ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN: 1. NV kiểm soát chất lượng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.56 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 2 nam nhân viên QC. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.484 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG TUYỂN DỤNG 1 Nam môi trường - TGLV: thỏa thuận, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.433 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP TUYỂN DỤNG 03 Nam Kỹ sư công nghệ thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.370 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ LONG NGUYỄN NGUYỄN TUYỂN DỤNG 04 ỹ sư môi trường. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/08/2021

30/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.11 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG MINH PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 Nhân viên tư vấn môi trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH QUỐC DUY GIA LAI MÃ SỐ 20.407 TUYỂN DỤNG 05 KỸ SƯ ĐỊA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 20.407 Tỉnh Gia Lai

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.53 CÔNG TY TNHH LIÊN PHÁT TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.485 .CÔNG TY TNHH MTV MINH PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG03 NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.171 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG NINH PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong