Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thương mại & Dịch vụ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.1490 SHOP PHỤ NỮ ĐẸP TUYỂN DỤNG 02 NỮ CHỐT SALE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.20 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á TUYỂN DỤNG 03 NAM/NỮ NHÂN VIÊN Lương: 5.500.000 Số lượng: 03

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Đà Nẵng

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.507 CÔNG TY CP NGHIÊ CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART TUYỂN DỤNG 02 PG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VINSMART TẠI HỆ THỐNG FPT SHOP Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH