Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.46 ĐIỆN LẠNH MINH HOÀNG TUYỂN DỤNG 03 nam thợ điện lạnh - Phụ việc - Học việc. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ms 22.799 Công ty CP Điện Gia Lai TUYỂN DỤNG 01 Thí nghiệm/Kiểm định viên - P.Thí nghiệm Dịch vụ Điện Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.722 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TOÀN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Kỹ sư điện Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/11/2022

31/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.660 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 03 nam kỹ thuật điện công nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.651 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH UYÊN TUYỂN DỤNG 01 nam công nhân vận hành nhà máy thủy điện. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.617 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á TUYỂN DỤNG 01 nam kỹ thuật điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/09/2022

25/09/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.606 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TOÀN GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 nam công nhân kỹ thuật điện. Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.606 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TOÀN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam Kỹ sư điện công nghiệp hoặc hệ thống điện. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.525 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên điện công nghiệp. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.524 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên điện công nghiệp. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.410 XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT THIẾT KẾ/BINH ĐOÀN 15 tuyển dụng: 03 Nam Trợ lý Xây dựng (chuyên môn Lập dự toán); Trợ lý Điện nước, phòng chống cháy. Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.374 CT TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH CAO NGUYÊN tuyển dụng: 01 Nam kỹ thuật điện, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.326 CTY TNHH MTV IDEA STAR GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Kỹ sư điện, Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.60 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

17/02/2022

Đến khi tuyển xong