Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.198 CỮA HÀNG TIN HỌC THẾ GIỚI TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đức Cơ, Gia Lai

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.113 PHOTO COPY HOA LƯ (20.113) TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN THÔNG THẠO PTS COREL AI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.99 CỬA HÀNG VI TÍNH QUANG DUY TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.35 CÔNG TY CP FPT TELECOM CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.529 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY VĨNH TÍN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH