Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.221 CHI NHÁNH HAPPY POWER GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI NƠI LÀM VIỆC Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

04/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.177 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP ĐẠI TÀI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH