Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.129 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NAM/NƯ ĐIỀU DƯỚNG/KỶ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NAM/NỮ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.570 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.570 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 BÁC SỸ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HAY KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.189 CÔNG TY COORR PHẦN GONSA TUYỂN DỤNG 05 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

22/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__