Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.457 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.451 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM NHÂN VIÊN GIAO HÀNG, 01 NỮ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.450 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HƯƠNG TUYỂN DỤNG 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG GIÚP VIỆC CHO GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 2220.448 HỘ GIA ĐIÌNH LÊ THỊ TUYẾT TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.442 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HẠNH TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH HƯƠNG MÃ SỐ 20.450 TUYỂN GIÚP VIỆC CHO GIA ĐÌNH QUẬN TÂN BÌNH. HCM Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 20.250 Thành Phố Hồ Chí Minh

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.435 QUÁN BÊ NAM TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.433 NHÀ HÀNG Ý THÉP - CUISINE & STYLE EVENT TUYỂN DỤNG 05 TẠP VỤ Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.432 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HÀ TUYỂN DỤNG 01 NUÔI ĐẺ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.429 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN CHÀ MÀNG CHANH DÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.427 HỘ GIA ĐIÌNH CHỊ MAI TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.420 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THÚY TUYỂN DỤNG 01 CHĂM EM BÉ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.415 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỰC PHẨM FAMISSA TUYỂN DỤNG 50 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 50

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Long An

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20..342 KOPIC COFEE TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.411 CÔNG TY TNHH CÔNG DANH TUYẾN TUYỂN DỤNG 01 RỬA XE, CHĂM SÓC XE, VÁ LỐP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.400 HỘ GIA ĐIÌNH VŨ ĐĂNG KHOA TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN LÀM GIÒ CHẢ Lương: 3.700.000 Số lượng: 1

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.395 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THÀNH TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ, GIỮ EM BÉ 1 THÁNG TUỔI Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.393 CÔNG TY TNHH MTV TM THẾ HOÀNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (LÀM THỜI VỤ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.391 QUÁN ĂN HÙNG LIÊN TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN PHỤ BÀN RỬA CHÉN BÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Phú Thiện, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.388 HỘ GIA ĐÌNH ĐOÀN THỊ THỦY TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.387 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN MINH KHÁNH TUYỂN DỤNG 01 LĐPT LÀM RẪY CÀ PHÊ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

11/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.378 HỘ GIA ĐÌNH CẨM TÚ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.377 HTX SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DV, DL NÔNG NGHIỆP IA MƠ NÔNG TUYỂN DỤNG 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.32 BÚN BÒ HUẾ TUYỂN DỤNG 01 NỮ PHỤC VỤ QUÁN BÚN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.356 CÔNG TY TNHH GAS AN PHÚ TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN CHỞ GAS Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.347 CÔNG TY TNHH HWASEUNG VINA TUYỂN DỤNG 120 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 7.800.000 Số lượng: 120

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đồng Nai

21/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.342 KOPIC COFEE TUYỂN DỤNG 3 NAM/NỮ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.341 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HƯƠNG CẦN TUYỂN 01 NỮ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.500.000 Số lượng: 01

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.337 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 1 NAM NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.327 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC - LAPCOOP TUYỂN DỤNG 50 GIÚP VIỆC NHÀ MACAO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/08/2020

Đến khi tuyển xong