Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.19 HỘ GIA ĐÌNH MINH HƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 BẢO MẪU TRÔNG EM BÉ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

19/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.18 HỘ GIA ĐÌNH LÊ THỊ THANH NGA TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ TRÔNG EM BÉ 8 THÁNG TUỔI Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 216 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HÀ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ, PHỤ TRÔNG EM BÉ 02 TUỔI Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.12 HỘ GIA ĐÌNH ĐOÀN THỊ THỦY TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.7 Công ty TNHH MTV TM&DV ắc quy Diện Liên tuyển dụng Tài xế 1.9 tấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

08/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH CƯỜNG LỰC - PHÚC THỊNH HOÀNG MÃ SỐ 20.573 TUYỂN DỤNG-10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NGÀNH KÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH VÕ NHẬT DUY MÃ SỐ 220.564 TUYỂN DỤNG 02 GIÚP VIỆC NHÀ PHỤ BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN MÃ SỐ 20.561 TUYỂN DỤNG 01 CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH NHƯ QUỲNH MÃ SỐ 20.553 TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ CHĂM EM BÉ 4 TUỔI Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH ANH HIỂN MÃ SỐ 20.552 TUYỂN DỤNG 01 TÍNH TIỀN VÀ DỌN PHÒNG KARAOKE Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Pa, Gia Lai

14/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM MÃ SỐ 20.550 TUYỂN DỤNG 100 CÔNG NHÂN Lương: 7.000.000 Số lượng: 100

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.547 HỘ GIA ĐÌNH LÊ THỊ TUYẾT NHUNG TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ VÀ TRÔNG EM BÉ 06 THÁNG TUỔI Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.542 XƯỞNG SƠN TĨNH ĐIỆN TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG THỜI VỤ Lương: 5.720.000 Số lượng: 30

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

03/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.542 XƯỞNG SƠN TĨNH ĐIỆN TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG THỜI VỤ Lương: 5.720.000 Số lượng: 30

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

03/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.541 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THANH KỲ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ, GIỮ EM BÉ 7 THÁNG TUỔI Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.537 CÔNG TY TNHH MTV SAO KHUÊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIỂN VỆ SINH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIÊIPJ Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

02/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.536 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN LÀM KHO Lương: 5.760 Số lượng: 2

01/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.533 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐỨC HẬU TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ VÀ[PHỤ BÁN HÀNG, TRÔNG NHÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH NGỌC KHƯƠNG MÃ SỐ 20.535 TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

29/11/2020

Nhà ứng tuyển: 20.535 Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Gia Lai

29/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.529 HỘ GIA ĐÌNH PHẠM TRẦN VŨ TUYỂN DỤNG 01 VÚ NUÔI GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.528 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN TRẦN YẾN VI TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.530 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THANH TUYỂN DỤNG 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.622 CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM CHUYÊN SẢN XUẤT BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI TUYỂN DỤNG 100 CÔNG NHÂN HỌC HÀN, THỌ HÀN Lương: 8.000.000 Số lượng: 100

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.522 QUÁN NHẬU ĐỖ GIA 04 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.519 HỘ GIA ĐÌNH VÕ QUỐC THIỆN TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.517 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VN TUYỂN DỤNG 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.513 CÔNG TY YUJIN VINA TUYỂN DỤNG 200 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 200

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.507 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN CHÀ MÀNG CHANH DÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.495 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 01 NHÂN VIÊN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.489 PHÒNG KHÁM HOA LƯ TUYỂN DỤNG 01 TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/11/2020

Đến khi tuyển xong