Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.523 CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 300 LĐPT vận hành máy sản xuất lốp xe ô tô, lái xe điện ( được đào tạo miễn phí) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Tây Ninh

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.487 HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ LINH NHAM TUYỂN DỤNG 05 nam LĐPT Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đăk Djăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.484 CÔNG TY TNHH MTV VY DUYÊN TUYỂN DỤNG 02 nam (hoặc 02 nữ; hoặc 01 cặp vợ chồng) làm việc ngoài vườn. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.484 HTX DƯỢC LIỆU MANG YANG TUYỂN DỤNG 02 nam (hoặc 02 nữ; hoặc 01 cặp vợ chồng) làm việc ngoài vườn. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.465 CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG TƯỜNG VĂN GIA LAI tuyển dụng: 03 nam LĐPT. Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ : 22.102 Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai TUYỂN DỤNG 06 nam/nữ LĐPT. Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

07/07/2022

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.392 CTCP GIẤY GIA LAI tuyển dụng: 02 nữ lao động phổ thông. Làm khâu chế biến. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

03/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.362 KHO ĐÔNG LẠNH tuyển dụng: 02 nam LĐPT. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

26/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.358 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN tuyển dụng: 05 nam Nhân viên kho hàng. Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.356 Công Ty Đăng Quang TUYỂN DỤNG 02 Nhân viên dọn phòng khách sạn ! Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 22.356 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.346 CÔNG TY TNHH TMDV PDL THIÊN NAM PHÁT tuyển dụng: 500 nam/nữ LĐPT.: * LĐ sản xuất điện tử tai phone, * LĐ sản xuất, đóng gói gỗ - Sofa, * LĐ sản xuất linh kiện điện tử, * LĐ sản xuất nội thất.. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.265 HTX NÔNG NGHIỆP DV LINH NHAM tuyển dụng 12 LĐPT (8 nam, 4 nữ), Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đăk Djăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.242 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA tuyển dụng: 1 nam phụ kiện ống nước, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.238 CÔNG TY TNHH TBS SEVICE VIỆT NAM tuyển dụng: Vị trí tuyển dung: 500 LĐPT nhận việc ngay, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Phước

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.236 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NAM THÁI BÌNH DƯƠNG tuyển dụng: 200 CN Nam/ Nữ LĐPT, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Long An

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.232 CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN tuyển dụng: 02 nam LĐPT làm việc theo ca, 48h/tuần. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.223 CÔNG TY TNHH MTV NHÔM PHƯƠNG HUY tuyển dụng: 01 Nam LĐPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.201 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM tuyển dụng: 10 Nam LĐPT, Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.186 CÔNG TY TRƯỜNG SINH tuyển dụng: 05 Nam LĐPT Thực thi các công việc tại xưởng SX Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

25/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.150 KHO ĐÔNG LẠNH tuyển dụng: 01 nam LĐPT Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.145 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT tuyển dụng: 01 Nam LĐPT Lương: 1.000.000 Số lượng: 1

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.142 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC BẢO NGỌC tuyển dụng: 02 Nam công nhân, Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.128 CÔNG TY LÂM KHANG GIA LAI tuyển dụng: 04 nam/nữ LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

08/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.110 CÔNG TY LÂM KHANG GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

02/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.89 TRANG TRẠI THANH CHƯƠNG TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ công nhân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã H’Neng, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.67 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI 10 nam LĐPT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.66 CÔNG TY TNHH MTV SINH HỌC MINH HOÀNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH MTV Sinh Học Minh Hoàng Gia Lai MÃ SỐ 22.X TUYỂN 05 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

17/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.44 CÔNG TY TNHH TM - DV - XD TRẦN GIA PHÁT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÂM ĐỒNG TUYỂN DỤNG 200 nam/nữ LĐPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Lâm Đồng

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.43 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 20 Công Nhân Nữ Lương: 4.700.000 Số lượng: 20

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/02/2022

Đến khi tuyển xong