Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.140 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY NỘI THẤT LAN ĐÀI TUYỂN DỤNG 01 LĐPT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.137 ĐIỆN MÁY THỦY TRANG TUYỂN DỤNG 01 CHỞ HÀNG, BỐC XẾP, SỮA CHỮA Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.133 HỘ GIA ĐÌNH CAO THỊ HỒNG VÂN TUYỂN DỤNG 01 CHĂM BỆNH NHÂN TẠI NHÀ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.118 GIA ĐÌNH CHỊ PHƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 GIỮ EM BÉ 06 THÁNG TUỔI Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.118 GIA ĐÌNH CHỊ PHƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 LÀM BÒ KHÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.115 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THÀNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 50 NHÂN VIÊN NHÀ SẠCH Lương: 4.000.000 Số lượng: 50

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.114 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN PHÚ LẠC TUYỂN DỤNG 01 NỮ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.114 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN PHÚ LẠC TUYỂN DỤNG 01 CHĂM BỆNH NHÂN SAU MỔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.93 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ CÔNG TUYỂN DỤNG 01 NÀM HÀNG VÀ GIAO HÀNG GIA VỊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.77 TRANG TRÍ NỘI THẤT XUÂN PHỤNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 PHỤ VIỆC Lương: 500.000 Số lượng: 02

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.71 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 20 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CẠO LỤA TAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.70 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NAM CÔNG NHÂN LÀM GIẤY Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.69 CỬA HÀNG DUY ĐÔNG TUYỂN DỤNG 02 NAM BÁN VẢI, 02 NAM/NỮ HỌC CHẠY MÁY TRẦN VI TÍNH MAY VẢI Lương: 5.500.000 Số lượng: 04

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.58 HỘ GIA ĐÌNH SÔNG ĐÀ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.55 CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TIẾN NGUYỄN TUYỂN DỤNG 01 NỮ GIÚP VIỆC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.52 KARAKE LUXURY TUYỂN DỤNG 01 KHO TRÁI CÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.52 KARAKE LUXURY TUYỂN DỤNG 01 TẠP VỤ Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.52 KARAKE LUXURY TUYỂN DỤNG 05 PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.51 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 PHỤ VIỆC LÀM BÒ KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.48 CÔNG TY TNHH DUY HỒNG TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 4.200.000 Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.39 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN KHU VỰC GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.3 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN KHU VỰC GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.38 HỘ GIA ĐÌNH NGÔ THỊ HỒNG HẢI TUYỂN DỤNG 01 NỮ GIÚP VIỆC Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.32 CÔNG TY VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.31 CHI NHÁNH COMEXIM 2 TUYỂN DỤNG 02 NHÂN SỰ GIAO HÀNG BẰNG XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.28 DNTN HÀ DUY PHÁTTUYỂN DỤNG 02 PHỤ XE TẢI Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.25 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ VINH TUYỂN DỤNG 01 NAM NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.22 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 08 NAM NỮ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 08

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.23 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN HÀNG TUYỂN DỤNG 01 NỮ GIÚP VIỆC Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

31/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

31/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH

<__