Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.6 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.6 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ BÒ SINH SẢN Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI MÃ SỐ 20.562 TUYỂN DỤNG 100 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP PHỤ TRÁCH CÂY TRỒNG (Cây lúa, cây ăn trái, rau màu) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.353 CÔNG TY SITTO VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.536 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: 4.590 Số lượng: 2

01/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.496 CÔNG TY TNHH MTV SÂM PHÁT TUYỂN DỤNG02 CẶP VỢ CHỒNG GIỮ VƯỜN, CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĂN TRÁI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.463 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.428 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 50 CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI BÒ Lương: 7.000.000 Số lượng: 50

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.428 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 20 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.428 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 50 KỸ SƯ CHĂN NUÔI THÚ Y Lương: 7.000.000 Số lượng: 50

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.413 CÔNG TY TNHH PHÚC THIỆN TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.408 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.398 CÔNG TY TNHH MTV 72 TUYỂN DỤNG 20 CÔNG NHÂN CẠO MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.397 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.377 HTX SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH NÔNG NGHIỆP IA MƠ NÔNG TUYỂN DỤNG 10 Lao động phổ thông Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

02/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

02/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.360 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÁT TUYỂN DỤNG 05 THÀNH VIÊN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN Lương: 15.000.000 Số lượng: 5

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/08/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.358 CÔNG TY TNHH SƠN THẠCH TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐỊA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 20.407 Tỉnh Gia Lai

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.351 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 1 NAM/NỮ NHÂN VIÊN KHẢO SÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.320 TRANG TRẠI BÒ SỮA - CÔNG TY CP CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

11/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.303 TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.230 CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÁT CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.234 CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÁT TUYỂN DỤNG 10 KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.222 CÔNG TY CP AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.218 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÀ LẠT TUYỂN DỤNG 02 NAM HOẶC CẶP VỢ CHỒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

08/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.163 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 60 GIÁM SÁT VƯỜN CÂY ĂN TRÁI 90 LĐPT LÀM VIỆC TẠI VƯỜN CHUỐI CAMPUCHIA VÀ LÀO Lương: 7.000.000 Số lượng: 150

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.148 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.145 CÔNG TY CP CHĂN NUÔI GIA LAI TUYỂN DỤNG 20 CÔNG NHÂN GIÁM SÁT VƯỜN CÂY ĂN TRÁI Lương: 6.500.000 Số lượng: 20

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.120 CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Grai, Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.82 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.40 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 TỔ TRƯỞNG CẮT TÁCH ĐIỀU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong