Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.163 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 60 GIÁM SÁT VƯỜN CÂY ĂN TRÁI 90 LĐPT LÀM VIỆC TẠI VƯỜN CHUỐI CAMPUCHIA VÀ LÀO Lương: 7.000.000 Số lượng: 150

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.40 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 TỔ TRƯỞNG CẮT TÁCH ĐIỀU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.26 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.26 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 NAM TỔ TRƯỞNG CẮT TÁCH SẢN XUẤT ĐIỀU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.26 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM NHÂN VIÊN GIÁM SÁT DỰ ÁN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN NÔNG VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.1 CÔNG TY CAO SU PACIFIC TUYỂN DỤNG 03 NAM NỮ CÁN BỘ PHÒNG KỸ THUẬT CÂY CAO SU, 01 NAM/NỮ PHÒNG CÁN BỘ KẾ HOẠCH, 01 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ, 03 NAM/ NỮ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ, KẾ TOÁN NÔNG TRƯỜNG, 02 NAM/ NỮ THỦ KHO NÔNG TRƯỜNG, 04 NAM/ NỮ TỔ TRƯỞNG QUẢN LÝ VƯỜN CÂY. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

02/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.566 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN VÂN TRƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 NUÔI GÀ, TRÔNG VƯỜN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.460 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP, 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU, NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG, 1 LÁI XE CON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.372 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ (TUYỂN DỤNG 03 PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT RAU CỦ QUẢ AN TOÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

06/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.370 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT BỘ PHẬN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.369 CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KHYO HẠT ĐIỀU 02 THỢ BẢO TRÌ VẬN HÀNH MÁY CẮT HẠT ĐIỀU Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

06/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ (1901.288 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 4 CÁN BỘ PHÁT TRIỂN TIÊU SẠCH OCP Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.288 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG NÔNG HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒ TIÊU Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 18/06/2019 MÃ SỐ 1901.286 TRANG TRẠI CÀ PHÊ TƯ NHÂN TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.155 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH TUYỂN DỤNG 150 NAM/ NỮ CÔNG NHÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 150

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.108 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.92 Công ty TNHH MTV AGRI - A Gia lai tuyển dụng 02 nam Nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

04/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.61 Công ty Cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên tuyển 2 Nam Nông lâm Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Hà Đông, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH