Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.42 CÔNG TY TNHH MTV MLEAD TUYỂN DỤNG 30 CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.596 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔNG NGHIỆP THADI TUYỂN DỤNG 02 TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH