Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.130 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ADS TUYỂN DỤNG 30 THỢ CƠ KHÍ Lương: 12.000.000 Số lượng: 30

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.117 CÔNG TY TNHH TTM TUYỂN DỤNG 02 THỢ CƠ KHI Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.71 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.27 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN CƠ KHÍ, ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM KỶ SƯ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM KỶ SƯ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.511 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GA LAI TUYỂN DỤNG 04 CƠ KHÍ HOẶC ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.509 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO - IN ẤN HUY LỰC TUYỂN DỤNG 02 THỢ HÀN, CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THỦY SIÊU TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.414 HỘ KINH DOANH MINH TIẾN TUYỂN DỤNG 01 THỢ ĐIỆN CƠ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.408 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.394 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.381 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 70.000.001 Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.380 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY HOẶC CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.380 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG LÂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.336 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 NAM CÔNG NHÂN ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.325 CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG Khành Hòa TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.318 CHI NHÁNH CƠ KHÍ HOÀNG ANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 15 NAM CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 18/06/2019 MÃ SỐ 1901.288 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 THỢ CƠ KHÍ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 10/06/2019 MÃ SỐ 1901.283 CÔNG TY TNHH THÀNH VŨ ĐĂK LĂK TUYỂN DỤNG 02 NAM CƠ KHÍ GÒ HÀN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.256 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT TUYỂN DỤNG 02 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 11.000.000 Số lượng: 3

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.237 HYUNDAI GIA LAI TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT SỬA CHỮA CHUNG (MÁY GẦM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/05/2019

31/05/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.218 CÔNG TY CỎ PHẦN NUTI AGRICO TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC LÀM VIỆC TẠI VƯỜN TIÊU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.203 DNTN VẠN TƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.201 CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN, HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.156 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 4 NAM CƠ KHÍ HOẶC ĐIỆN Lương: 5.500.000 Số lượng: 4

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.113 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 NAM NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH