Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.527 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT TUYỂN DỤNG 02 nam cơ khí. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

04/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ : 22.102 Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai TUYỂN DỤNG 04 nam cơ khí hoặc kỹ thuật điện. Lương: 5.500.000 Số lượng: 4

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

07/07/2022

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.273 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI tuyển dụng 1 Nam thợ cơ khí, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.333 CÔNG TY CHINA ENEGRY ENGINEERING GROUP QUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD - THẦU CHÍNH CÔNG VỆC THIẾT KẾ CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ YANG TRUNG TẠI TỈNH GIA LAI tuyển dụng 05 nam nhân viên lắp đặt cơ khí. Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro, Gia Lai

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.163 CÔNG TY LIÊN TRƯỜNG PHÁT tuyển dụng: 05 LĐPT (02 nam cơ khí, 03 nam xây dựng.) Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

23/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.170 Công ty TNHH MTV Phú Trúc Gia Lai TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KINH DOANH, NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 02

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: 22.170 Tỉnh Gia Lai

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.129 CƠ KHÍ XUÂN TÂN tuyển dụng: 03 nam thợ cơ khí hoặc học nghề. Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

08/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.65 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MINH ANH TUYỂN DỤNG 02 nam thợ cơ khí. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.564 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.554 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG01 Nam Nhân viên chính thức làm trưởng nhóm/ giám sát Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.550 CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VN TẠI TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 Nam Nhân viên kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.532 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 20 nam nhân viên bảo trì cơ điện/Cơ khí. Lương: 6.000.000 Số lượng: 20

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.518 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA TUYỂN DỤNG 10 nam Công nhân kỹ thuật Cơ khí. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Khánh Hòa

18/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.484 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG TUYỂN DỤNG 1 Nam Cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/11/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.466 CƠ KHÍ XUÂN TÂN TUYỂN DỤNG 02 nam cơ khí. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.458 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH GROUP) TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên vận hành máy. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.442 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ BIẾN NLS ĐƯỜNG VẠN PHÁT 04 nam thợ cơ khí. Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Krông Pa, Gia Lai

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.437 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam cơ khí. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.433 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP TUYỂN DỤNG 07 Nam Kỹ sư cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.390 CÔNG TY TNHH SONG NGUYÊN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư cơ khí. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.377 CÔNG TY TNHH QUICORNAC TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG 02 vận hành lò hơi. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.377 CÔNG TY TNHH QUICORNAC TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG 2 bảo trì cơ khí. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.367 CÔNG TY TNHH QUICORNAC TUYỂN DỤNG 08 nhân viên vận hành máy. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.363 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN DŨNG TUYỂN DỤNG 01 THỢ CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.329 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT TUYỂN DỤNG 02 cơ khí. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.327 CÔNG TY TNHH SONG NGUYÊN GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 cơ khí có tay nghề. Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.325 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH GROUP) TUYỂN DỤNG 01 nhân viên vận hành máy/cơ khí chế tạo máy. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.321 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư hơi turbine. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.321 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 kỹ sư cơ khí. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.303 CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 kỹ thuật viên bảo trì/Gia công cơ khí. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong