Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên lễ tân, phục vụ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.367 KHÁCH SẠN PLEIKU - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIA LAI Tuyển Dụng 02 Nữ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/06/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

06/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.49 PLEIKU HILL Tuyển Dụng 01 Nữ Tạp vụ. Lương: 3.200.000 Số lượng: 1

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.291 KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TRE XANH Tuyển Dụng 15 nam/nữ Nhân viên Phục vụ thời vụ, 01 nam + 01 nữ Nhân viên Phụ bếp thời vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.249 KHÁCH SẠN HOÀNG VŨ Tuyển Dụng 01 nữ nhân viên phục vụ chạy bàn. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.93 CĂN TIN BỆNH VIỆN HOÀNG ANH GIA LAI Tuyển Dụng 02 Nữ Phụ bếp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5000000

27/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

27/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.590 NHÀ SẠCH GIA LAI Tuyển Dụng 0 nữ nhân viên nhà sạch. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.62 ẨM THỰC HƯƠNG MƯỜNG Tuyển Dụng 06 Nhân viên phục vụ (03 nam, 03 nữ). 02 Nữ Nhân viên tạp vụ. Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.1 AN GARDEN - NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 18.000 Số lượng: 6

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/01/2024

04/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.554 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LA MIA Tuyển Dụng 01 Nam/nữ nhân viên lễ tân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

23/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.510 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI Tuyển Dụng 1 nữ tạp vụ. Lương: 3.500.000 Số lượng: 11

06/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

06/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.506 NHÀ HÀNG MADAM CHU Tuyển Dụng 01 nam/nữ tạp vụ. Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

02/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Phú, Pleiku, Gia Lai

02/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.442 KHÁCH SẠN PHỐ NÚI TUYỂN DỤNG 01 Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.421 CÔNG TY TNHH BAKA Tuyển Dụng 03 nam/nữ PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.416 NHÀ HÀNG CENTERRY Tuyển Dụng 03 nam nhân viên phụ việc trong nhà. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.415 HOME STAY JRAI TUYỂN DỤNG 01Nam, 01 Nữ Nhân viên Lễ Tân, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.260 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGA TUYỂN DỤNG 02 Nữ Nhân viên Lễ tân, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.260 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGA Tuyển Dụng 02 Nữ Nhân viên Lễ tân, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

05/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.194 Quán cơm Liên tuyển dụng: 01 nữ nhân viên phục vụ. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

03/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đak Ta Ley, Huyện Mang Yang, Gia Lai

03/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.165 QUÁN CÀ PHÊ CLASSIC TUYỂN DỤNG 02 nữ Tạp vụ Lương: 3.600.000 Số lượng: 2

16/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

16/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.132 S68 CAFÉ TUYỂN DỤNG 02 Nữ Phục vụ, Ưu tiên người đồng bào Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.111 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THANH NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên phụ việc chở hàng, bán hàng. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.109 QUÁN LINH COFFEE TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ nhân viên phục vụ quán cà phê. Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.105 NHÀ HÀNG CƠM QUÊ TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ phụ bếp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.73 QUÁN PLEI CỒNG CHIÊNG TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ phục vụ. Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.47 CÀ PHÊ BAN MÊ TUYỂN DỤNG 02 nữ phục vụ quán cà phê. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.45 CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam Lễ tân khách sạn. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.28 QUÁN HỦ TIẾU TUYỂN DỤNG 1 nam/nữ phụ bán, dọn dẹp. Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.26 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ HẠNH TUYỂN DỤNG 01 nữ phụ quán ăn. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.5 THANH TRÚC QUÁN TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên phục vụ. 02 nam/nữ nhân viên phục vụ. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

06/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.791 KOPIC COFFEE TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

19/12/2022

Đến khi tuyển xong