Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên phục vụ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.508 NHÀ HÀNG PLEIKU CHAY TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.508 NHÀ HÀNG PLEIKU CHAY TUYỂN DỤNG18 Nam/ Nữ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 18

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.477 COFFEE TUYỂN DỤNG 01 nữ nhân viên phục vụ cà phê. Lương: 2.000.000 Số lượng: 1

12/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

12/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.466 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TÂY NGUYÊN tuyển dụng: 01 nữ nhân viên nấu cơm. Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.396 TRƯỜNG TH, THCS, THPT UKA GIA LAI TUYỂN 01 nữ nhân viên tạp vụ. 01 nam nhân viên Bảo vệ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.369 ỐC BI tuyển dụng: 01 Nữ tạp vụ, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.355 CTCP BÊ TÔNG NHẸ GIA LAI tuyển dụng:nhân viên phục vụ cafe Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.340 CÔNG TY ĐỨC ĐẠT THÀNH tuyển dụng 20 nam/nữ nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.306 HIỆU ẢNH LAB PHƯƠNG VŨ tuyển dụng: 03 phụ việc: 02 Nữ, 01 Nam, 3 Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.305 QUÁN ỐC PHỐ tuyển dụng: 01 Nữ tạp vụ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.267 AYURVEDA - DƯỠNG SINH NHẬT BẢN tuyển dụng 04 Nữ nhân viên Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.266 QUÁN LẨU BÒ NẤM tuyển dụng: 02 Nữ tạp vụ, Lương: 54.000.000 Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.256 CÀ PHÊ GOOD FARMER tuyển dụng: 1 Nam/ Nữ phục vụ, 01 nữ tạp vụ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

21/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai

21/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.213 PHÒNG KHÁM HOA LƯ tuyển dụng: 01 nữ Tạp vụ. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.196 CƠ SỞ KINH DOANH GIẶT ỦI tuyển dụng: 01 nữ phụ việc. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.61 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIA LAI TUYỂN DỤNG 07 nam/nữ nhân viên phục vụ nhà hàng. Lương: 4.500.000 Số lượng: 7

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.540 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM TUYỂN DỤNG 01 Nhân viên tạp vụ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

23/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

23/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.595 TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NẤU ĂN VÀ PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.521 CỬA HÀNG BÁNH ÂU QUỐC CƯỜNG TUYỂN DỤNG 02 PHỤ BÁNH PHỤC LINH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.515 CÀ PHÊ KHÔNG GIAN TRE 2 TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.514 QUÁN BÌNH AN TUYỂN DỤNG 01 PHỤ QUÁN CƠM (KHÔNG PHẢI RỬA BÁT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.416 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ CÔNG TUYỂN DỤNG 01 LÀM HÀNG VÀ GIAO HÀNG GIA VỊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.412 NHÀ HÀNG SÊ SAN XANH TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.289 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA GRAI 3 TUYỂN DỤNG 01 NẤU ĂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 01

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Grai, Gia Lai

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.160 HỆ THỐNG NUTI CAO NGUYÊN GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.106 KHU NGHỈ DƯỠNG, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN "BIỆT THỰ GÀNH ĐỎ" TUYỂN DỤNG 05 NAM, NỮ EKIP BẾP Lương: 40.000.000 Số lượng: 05

12/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/03/2019

Đến khi tuyển xong