Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên lễ tân, phục vụ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.260 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGA TUYỂN DỤNG 02 Nữ Nhân viên Lễ tân, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.260 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGA Tuyển Dụng 02 Nữ Nhân viên Lễ tân, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

05/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.194 Quán cơm Liên tuyển dụng: 01 nữ nhân viên phục vụ. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

03/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đak Ta Ley, Huyện Mang Yang, Gia Lai

03/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.165 QUÁN CÀ PHÊ CLASSIC TUYỂN DỤNG 02 nữ Tạp vụ Lương: 3.600.000 Số lượng: 2

16/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

16/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.132 S68 CAFÉ TUYỂN DỤNG 02 Nữ Phục vụ, Ưu tiên người đồng bào Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.111 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THANH NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên phụ việc chở hàng, bán hàng. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.109 QUÁN LINH COFFEE TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ nhân viên phục vụ quán cà phê. Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.105 NHÀ HÀNG CƠM QUÊ TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ phụ bếp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.73 QUÁN PLEI CỒNG CHIÊNG TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ phục vụ. Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.47 CÀ PHÊ BAN MÊ TUYỂN DỤNG 02 nữ phục vụ quán cà phê. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.45 CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam Lễ tân khách sạn. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.28 QUÁN HỦ TIẾU TUYỂN DỤNG 1 nam/nữ phụ bán, dọn dẹp. Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.26 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ HẠNH TUYỂN DỤNG 01 nữ phụ quán ăn. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.5 THANH TRÚC QUÁN TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên phục vụ. 02 nam/nữ nhân viên phục vụ. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

06/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.791 KOPIC COFFEE TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.755 CÔNG TY TNHH MTV PHI LONG TUYỂN DỤNG 01 Nữ Tạp vụ, nấu ăn; Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.746 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nữ Tạp vụ, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.746 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nữ Tạp vụ, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.742 KARAOKE LÊ GIA TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ nhân viên lễ tân. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.741 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THANH NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên phục vụ. Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.739 T1988 COFFEE TUYỂN DỤNG 04 nam/nữ nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.723 S68 CAFE TUYỂN DỤNG 02 Nữ Phục vụ, Ưu tiên người đồng bào, Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.714 HTX NÔNG NGHIỆP PHÚ THIỆN TUYỂN DỤNG 01 nữ phụ giúp bán quán ăn. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.640 CÔNG TY CỔ PHẦN POWERCARE TUYỂN DỤNG 01 Nữ Tạp vụ, 01 Nam/Nữ Phụ bếp làm việc tại Gia Lai; Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

30/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.614 QUÁN PLEI CỒNG CHIÊNG TUYỂN DỤNG 02 nam phụ bếp. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.614 QUÁN PLEI CỒNG CHIÊNG TUYỂN DỤNG02 nữ tạp vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.614 QUÁN PLEI CỒNG CHIÊNG TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ phục vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.613 CĂNG TIN BỆNH VIỆN 211 TUYỂN DỤNG 01 nữ phục vụ căng tin. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Đống Đa, Pleiku, Gia Lai

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.599 QUÁN RADIO TUYỂN DỤNG 01 nữ phụ quán cà phê Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

08/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.591 QUÁN NEM NƯỚNG CHƯ SÊ TUYỂN DỤNG 01 nữ phụ quán. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

05/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

05/09/2022

Đến khi tuyển xong