Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.24 CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THẢO PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG THỢ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TOÀN GIỚI GIAN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

22/01/2021

Nhà ứng tuyển: 20.297 Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

22/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

09/01/2021

Nhà ứng tuyển: 20.297 Tỉnh Gia Lai

09/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.3 NHÀ PHÂN PHỐI VĨNH AN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN XANH TÂY NGUYÊN MÃ SỐ 20.563 TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.482 TRANG TRẠI BÒ SỮA - CÔNG TY CP CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.346 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI TUYỂN DỤNG 09 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

15/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

09/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.294 TRANG TRẠI BÒ SỮA TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

06/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.428 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN, CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 20

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.406 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.390 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG KHOA TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HIGG TUYỂN DỤNG 4 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 15.000.000 Số lượng: 4

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.363 CÔNG TY TNHH MTV XNK RAU QUẢ DOVECO GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 THỢ ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.346 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI TUYỂN DỤNG 12 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2020

05/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.345 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH SOLAR TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.340 CÔNG TY TNHH MTV XNK RQ DOVECO TUYỂN DỤNG 02 KỶ THUẬT ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/08/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.304 CÔNG TY TNHH MTV IDEA STAR GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.294 TRANG TRẠI BÒ SỮA TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY TÁCH PHÂN, 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.262 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG THÀNH DAKLAK TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

30/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đăk Lăk

30/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.253 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.162 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đăk Lăk

15/04/2020

30/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.144 CÔNG TY CHĂN NUÔI BÒ THỊT, BÒ SỮA TUYỂN DỤNG 01 NAM NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.140 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY NỘI THẤT LAN ĐÀI TUYỂN DỤNG 01 ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.102 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.46 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI AN KHÊ TUYỂN DỤNG 06 KỸ SƯ VẬN HÀNH TBA, SỬA CHỮA ĐIỆN TỰ ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.44 CÔNG TY TNHH MTV TRANG ĐỨC TUYỂN DỤNG 01 TRUNG CẤP ĐIỆN DÂN DỤNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.19 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 1 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.594 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

16/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.571 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐỨC HẬU TUYỂN DỤNG 02 THỢ ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/11/2019

Đến khi tuyển xong