Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề .

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.232 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.217 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 THỰC TẬP SINH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.151 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 TUYỂN DỤNG 02 KINH TẾ ĐẦU TƯ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.111 TRUNG TÂM DU HỌC TRƯỜNG SƠN - CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.89 CÔNG TY TNHH MTV TMDV TRUYỀN THÔNG EVEN MEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.83 CHI NHÁNH CHƯ PƯH - CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 01 CỬA HÀNG PHÓ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.44 CÔNG TY TNHH MTV TRANG ĐỨC TUYỂN DỤNG 01 CỬ NHÂN KINH TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.37 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.479 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH 01 ĐIỀU PHỐI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.458 CÔNG TY CP ĐT &XD TRƯỜNG THỊNH TUYỂN DỤNG 01 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRẠM BƠM, 01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.445 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.405 CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 05 CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.253 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 2 SALES ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

04/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.48 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh gia lai tuyển 01 nhân viên dự án Unicef. Lương: 4.300.000 Số lượng: 01

14/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2019

Đến khi tuyển xong